بخوان و لذت ببر

بیایید ایمیل های جالب و خواندنی خود را به اشتراک بگذاریم

زندگی یعنی انعکاس !
نویسنده : نادر - ساعت ۱:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/٢۸
 

پسر و پدری داشتند در کوه قدم می زدند که ناگهان پای پسر به سنگی گیر کرد، به زمین افتاد و داد کشید : آ آ آ ی ی ی !!!!
صدایی از دوردست آمد: آ آ آ ی ی ی !!!
پسرک با کنجکاوی فریاد زد : کی هستی ؟؟
پاسخ شنید : کی هستی؟؟
پسرک خشمگین شد و فریاد زد : ترسو !!
باز پاسخ شنید : ترسو !!
پسرک با تعجب از پدرش پرسید: چه خبر است؟؟
پدر لبخندی زد و گفت : پسرم ، توجه کن و بعد با صدای بلند فریاد زد: تو یک قهرمان هستی !!
صدا پاسخ داد: تو یک قهرمان هستی !!
پسرک باز بیشتر تعجب کرد .
پدرش توضیح داد: مردم می گویند که این انعکاس کوه است ولی این در حقیقت انعکاس زندگی است. هر چیزی بگویی یا انجام
دهی ، زندگی عینا به تو جواب می دهد ...
اگر عشق را بخواهی ، عشق بیشتری در قلبت به وجود می آید و اگر به دنبال موفقیت باشی ، آن را حتما به دست خواهی آورد.
هر چیزی را که بخواهی ، زندگی همان را به تو خواهد داد .

شمائید که با حرکت خود ، دنیایتان را خلق می کنید .وینستون چرچیل


 
comment نظرات ()