دوست داشتن در مقابل استفاده کردن

USED vs. LOVED


While a man was polishing his new car, his 4 yr old son picked up a stone and scratched lines on the side of the car.

In anger, the man took the child's hand and hit it many times not realizing he was using a wrench.

At the hospital, the child lost all his fingers due to multiple fractures.

When the child saw his father with painful eyes he asked, 'Dad when will my fingers grow back?'

The man was so hurt and speechless; he went back to his car and kicked it a lot of times.

Devastated by his own actions, sitting in front of that car he looked at the scratches; the child had written 'LOVE YOU DAD'.

The next day that man committed suicide. . .

Anger and Love have no limits; choose the latter tohave a beautiful, lovely life & remember this:

Things are to be used and people are to be loved.

The problem in today's world is that people are used while things are loved.

Let's try always to keep this thought in mind:

Things are to be used,People are to be loved


دوست داشتن در مقابل استفاده کردن

 زمانیکه مردی در حال پولیش کردن اتومبیل جدیدش بود کودک 4 ساله اش  تکه سنگی را بداشت و  بر روی بدنه اتومبیل خطوطی را انداخت.

مرد آنچنان عصبانی شد که دست پسرش را در دست گرفت و چند بار محکم پشت دست او زد بدون انکه به دلیل خشم، متوجه شده باشد که با آچار پسرش را تنبیه نموده

در بیمارستان به سبب شکستگی های فراوان چهار انشگت دست پسر قطع شد

وقتی که پسر چشمان اندوهناک پدرش را دید از او پرسید "پدر کی انگشتهای من در خواهند آمد" !

آن مرد آنقدرآزرده بود که هیچی نتوانست بگوید به سمت اتومبیل برگشت وچندین باربا لگد به آن زد

حیران و سرگردان از عمل خویش روبروی اتومبیل نشسته بود و به خطوطی که پسرش روی آن انداخته بود  نگاه می کرد . او نوشته بود " دوستت دارم پدر"

روز بعد آن مرد خودکشی کرد

خشم و عشق حد و مرزی ندارند دومی ( عشق) را انتخاب کنید تا زندکی دوست داشتنی داشته باشید و این را به یاد داشته باشیدکه:

اشیاء برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

در حالیکه امروزه از انسانها استفاده می شود و اشیاء دوست داشته می شوند.

همواره در ذهن داشته باشید که:

اشیاء برای استفاده شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند

/ 12 نظر / 17 بازدید
نمایش نظرات قبلی
یاقوت سرخ

سعی نکنیم بهتر یا بدتر از دیگران باشیم . بکوشیم نسبت به خودمان بهترین باشیم(مارکوس گداویر) عید بر عاشقان علی مبارک. یا علی [گل][گل][گل][گل]

سپهرsepehr

دیر زمانی است ز خود بی خبرم شما را خبری هست ز خود؟

بازبین

می توان .. می توان ، بر غصه خندید از خوشی ها ، بر نوشت می توان غم را برون کرد وز غم ِ دوران خمیدن ، بد نوشت می توان با غصه خندید بر غبار ِ غم نوشت شادی است بر نوع انسان سرنوشت . سوز [گل][گل] [گل]

تنها

سلام دوست عزیز آپم [گل][گل]

گلی

[خنثی]کلی متاثر شدم [ناراحت][گریه][ناراحت]

آسو

یکی نیست به مامانم بگه که بابام چه قدر عاشقشه[گل]